Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB)

Har du dysleksi? Svekket syn? ADHD og vansker med konsentrasjonen? Eller andre utfordringer som gjør det vanskelig å lese? Da kan du låne lydbøker gratis hos NLB!

NLB har mange tusen bøker for barn, ungdom og voksne. Krim, spenning, noveller, faktabøker,
studiebøker og mye annet. Du får også aviser og tidsskrifter på lyd.

Meld deg inn på nlb.no, så kan du lytte til bøkene med mobil, nettbrett, PC/Mac eller DAISY-spiller. Med appen Lydhør kan du høre lydbøker på mobil og nettbrett.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) er et statlig bibliotek under Kulturdepartementet. Tilbudet er gratis og landsdekkende.

NLB er biblioteket for barn, ungdom, voksne og studenter som strever med å lese. Alle som har vansker med å lese trykt tekst og vanlige bøker på grunn av funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan melde seg inn.

NLB produserer og låner ut lydbøker, e-bøker og bøker i punktskrift. De har bøker for barn, ungdom og voksne. Tilbudet omfatter også studielitteratur for studenter ved universitet, høgskole og fagskole.

Hvem kan bli låner og hvordan bli låner? Les mer på Norsk lyd -og blindeskriftbiblioteks nettsider nlb.no.

Translate »
Share This