Suaads_reiseSterk lesing om en kvinnes kamp mot kjønnslemlesting.

Vi møter Suaad Abdi Farah fra Somalia som ble omskåret kun 7 år gammel.

En 5000 år gammel tradisjon og et land som omskjærer 98% av kvinnene.

I 2007 begynte hun prosjektet om å sette lys på kjønnslemlestelse i samarbeid med journalist Tormod Strand i NRK.

Sammen drar de til Somalia for å dokumentere overgrep mot forsvarsløse jenter.

Overgrep som blir sett på som nødvendig om en jente skal ha mulighet til å bli gift og ansett som ren.

Vi følger Suaad og Tormod Strand tilbake til Somalia hvor de er vitne til omskjæringer, og hvor det også kommer frem at barn bosatt i Norge og rundt omkring i Europa blir kjønnslemlestet under feriebesøk til Somalia.

Dokumentaren er vist i tv og skapte debatt her i landet omkring dette temaet.

Boka tar oss med tilbake til Suaads barndom og ungdom til hun og mannen flykter fra borgerkrigen i Somalia i 1988, hvor de bosetter seg i Vestby, og vi følger hennes kamp for å sette fokus på en lidelse som rammer utallige jenter i mange land.

Virkelig sterk lesing om en utrolig modig kvinne som tør å stå opp for den uretten som begås mot jenter i mange land.

Translate »
Share This