I 2021 endres noen av satsene for purregebyr og erstatninger i biblioteket. Blant annet endres satsen for purregebyr til kr 50 per purring. Se under overskriften «Biblioteket» i oversikten over Nesodden kommunes «Priser og gebyrsatser 2021» for detaljer.

Priser og gebyrsatser 2021

Translate »
Share This