PC-regler for barn

Nesodden bibliotek har 4 barne-PCer i bibliotekets 1. etasje og 6 barne-PCer på Pc-øya i 2. etasje. På PC-øya har vi også Playstation. PC-ene kan kun brukes når biblioteket er betjent.


Alle barn som er på biblioteket må følge bibliotekets regler for PC-bruk:

Regel 1 Du kan sette deg opp på en halvtime om gangen. Er det ledig tid når du kommer kan du ikke bestille tid senere på dagen.

Regel 2 For å bestille tid på PC må du møte opp, du kan ikke bestille for venner.

Regel 3 Du kan ikke bestille ny PC før tida er gått ut.

Regel 4 Maksimum spilletid per dag: 2 timer

Regel 5 Bare den som har bestilt tid på PC-en kan bruke den

Regel 6 Bare de som har fått bestilt tid på PC/playstation kan oppholde seg i nærheten av PC eller på PC-øy.

Regel 7 VoksenPC-er skal ikke brukes av barn under 15 år. SøkePC-er skal ikke brukes til annet enn søking i bibliotekkataloger. Brudd på disse reglene fører til utestenging fra PC-bruk i en uke.

Regel 8 For å bruke Playstation må man ha med lånekort.

Regel 9 Det er bare tillatt å spille spill som er passende for din alder. Bibliotekets ansatte vurderer hva som er passende.

Regel 10 Ingen drikke eller mat nær PC/på PC-øya.

Nettvett:
Passord er personlig og privat, og må ikke lånes bort til venner. Lag et passord som er vanskelig å gjette.

Brudd på PC-reglene vil få konsekvenser, bestemt av bibliotekets ansatte.

Respekterer du ikke reglene eller oppfører deg dårlig kan du risikere å bli bortvist fra biblioteket.

Translate »