Personvern og informasjonskapsler

Nesodden bibliotek er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern. Derfor behandler vi dine personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og den til enhver tid gjeldende lovgivning. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar, samler inn og behandler når du blir låner, bruker Meg og mitt, og besøker denne nettsiden (i det følgende også omtalt samlet som «våre tjenester»).

Med personopplysninger menes opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.
Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom denne personvernerklæringen.

Behandlingsansvarlig

Nesodden bibliotek, Nesodden kommune («Biblioteket») er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med våre tjenester.  Dersom du har noen spørsmål eller henvendelser relatert til denne personvernerklæringen, inkludert dine rettigheter etter personvernlovgivningen, kan du kontakte oss på: nesodden.folkebibliotek@nesodden.kommune.no .

Vår bruk av personopplysninger

Opplysninger du selv oppgir
Biblioteket behandler personopplysninger du frivillig oppgir. For å låne bøker og andre medier må du ha et bibliotekkort, som du får ved å registrere deg som låner. Når du registrerer deg som låner, vil vi samle inn og lagre ditt fornavn, etternavn, kontaktinformasjon (adresse, epost og telefonnummer), fødselsdato og fødselsnummer/ID-nummer. Vi behandler ditt fornavn, etternavn og kontaktinformasjon fordi det er nødvendig for å administrere ditt lån, og dermed oppfylle låneforholdet/avtalen vi har med deg.
Vi samler inn din fødselsdato fordi den bestemmer hva du kan låne av oss og hvilke rettigheter du har. Vi samler videre inn fødselsnummer/ID-nummer fordi den forteller oss hvem du er og sikrer at ingen kan misbruke din identitet. I tillegg bruker vi fødselsnummer/ID-nummer for å koble deg opp mot nasjonalt låneregister. Vi behandler med andre ord din fødselsdato og ditt fødselsnummer/ID-nummer fordi det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse. Du kan når som helst avslutte ditt medlemskap ved å kontakte oss på: nesodden.folkebibliotek@nesodden.kommune.no. Utestående lån må leveres, før medlemskap kan avsluttes.

Lånehistorikk og lånedata

Standardinnstillingen

Som låner vil Biblioteket i begrenset utstrekning samle inn og behandle din lånehistorikk. Denne lånehistorikken samler Biblioteket inn utelukkende med det formål å administrere ditt lån, og dermed oppfylle låneforholdet/avtalen vi har med deg. Vi vil slette eller anonymisere den aktuelle lånehistorikk i samsvar med personvernlovgivningen senest 3 dager etter at du har levert tilbake lånet.

Sammenstilling av lånehistorikk/lånedata og andre personopplysninger ved samtykke – personprofiler

Dersom du samtykker til det, kan Biblioteket behandle, oppbevare og sammenstille din lånehistorikk og lånedata med andre personopplysninger du selv har oppgitt, slik som ditt navn, kjønn, adresse og din fødselsdato. Disse opplysningene vil inngå i en personprofil.
Formålet med denne behandlingen er å:
– Gjøre din lånehistorikk tilgjengelig for deg til enhver tid.

Du kan fortsatt bruke de fleste av tjenestene våre dersom du ikke gir samtykke, og vi vil gjøre det lett for deg å trekke tilbake samtykket på et senere tidspunkt dersom du ønsker det.
Med lånedata og lånehistorikk menes at vi lagrer informasjon om lån du har foretatt – dette inkluderer dato og klokkeslett for utlån og innlevering. Behandlingsgrunnlaget for denne oppbevaringen og behandlingen er samtykke. Samtykke kan gis ved brukerregistrering. Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake, og kreve at lånehistorikken og lånedataen slettes i samsvar med personvernlovgivningen.

Bruk av informasjonskapsler (cookies) på www.nesoddenbibliotek.no

Biblioteket samler inn opplysninger om besøkende på www.nesoddenbibliotek.no. Dette gjør vi ved bruk av informasjonskapsler, såkalte cookies. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din når du besøker en nettside. Lagring og behandling av opplysninger som samles inn ved bruk av slike informasjonskapsler er bare tillatt dersom brukeren har blitt informert om og har gitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal vite og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Formålet med bruk av informasjonskapsler

Nesodden bibliotek, Nesodden kommune («Biblioteket») samler inn data ved bruk av informasjonskapsler for analyseformål, herunder for å måle trafikk og bruk av vår nettside og tjenester. Denne informasjonen bruker vi blant annet for å gjøre Bibliotekets nettside så brukertilpasset og velfungerende som mulig.

Ulike typer informasjonskapsler

Vi benytter ulike typer informasjonskapsler på vår nettside. Nedenfor følger en beskrivelse av disse.

Sesjonsavhengige informasjonskapsler
De sesjonsavhengige informasjonskapslene slettes umiddelbart når du lukker nettleseren. Vi bruker slike informasjonskapsler blant annet for å registrere at du er inne på Meg og mitt.

Faste informasjonskapsler
Vi bruker faste informasjonskapsler for å forbedre ytelsen til nettsiden vår og gjøre den raskere. Disse informasjonskapslene brukes blant annet til å hente informasjon om autentisering, samt andre preferanser og valg.

Informasjonskapsler fra tredjepart – Google Analytics
Biblioteket bruker også informasjonskapsler fra tredjepart, for å utføre webanalyser og for å ta i bruk webanalyseverktøy. Biblioteket bruker i all hovedsak Google Analytics for dette formålet. Ved Bibliotekets bruk av Google Analytics, vil Biblioteket alltid ha anonymiseringsfunksjonen til verktøyet aktivert.

Les mer om Googles personvernregler her.

Hvilke opplysninger vi samler inn ved bruk av informasjonskapsler

Biblioteket samler inn og behandler IP-adresser, samt besøkendes adferd på nettsiden ved bruk av informasjonskapsler.

Hvem som benytter opplysningene

Opplysningene som samles inn via informasjonskapsler på www.nesoddenbibliotek.no, vil kun benyttes internt. Opplysningene vil ikke videreføres til tredjeparter utover det som er spesifisert ovenfor.

Du kan selv administrere bruk av informasjonskapsler

Ønsker du ikke at nettleseren din skal utlevere informasjon om ditt besøk på www.nesoddenbibliotek.no, kan du endre innstillingene i nettleseren din. Vær oppmerksom at nettstedet ikke vil fungere optimalt dersom du ikke aksepterer informasjonskapsler. Du kan selv slette informasjonskapsler fra menyen i nettleseren. Informasjonskapslene vil imidlertid opprettes igjen neste gang du besøker vårt nettsted med mindre du har endret innstillingene.

Rutiner for lagring og informasjonssikkerhet

Dine personopplysninger vil bli lagret og behandlet i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Biblioteket vil gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av dine personopplysninger. Dine personopplysninger vil kun bli lagret hos Biblioteket så lenge det foreligger et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når saklig behov ikke lenger foreligger. Det vises før øvrig til punktet ovenfor om Lånehistorikk og lånedata, hvor Bibliotekets lagringstid for visse kategorier av personopplysninger også er beskrevet.

Bruk av databehandler, utlevering og konfidensialitet

Som nevnt ovenfor, vil vi gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til blant annet konfidensialitet. Dine personopplysninger kan bli gjort tilgjengelige for tjenesteleverandørene som etter avtale med oss forestår den tekniske eller administrative driften av vårt nettsted og våre tjenester. Når vi gir tredjeparter tilgang til personopplysninger på denne måten, sikrer vi at disse tredjepartene overholder våre krav til behandling av personopplysninger og gjeldende lovgivning.

Personopplysninger kan også utleveres dersom det foreligger lovhjemmel for dette eller vi blir pålagt dette av en domstol eller annen offentlig myndighet. Personopplysningene vil ikke bli utlevert til land utenfor EU/EØS.

Din rett til å kreve innsyn, retting, sletting, begrensning av behandling og dataportabilitet

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som er registrert om deg og kan kreve retting, sletting (inkludert retten til å bli glemt) og rett til begrensning av behandlingen i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Dersom du ønsker å igangsette de foregående tiltak, kan du når som helst kontakte oss på nesodden.folkebibliotek@nesodden.kommune.no.
Du har videre rett til å kreve å motta personopplysninger som du har gitt Biblioteket i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format (dataportabilitet), i samsvar med personvernforordningen. Dersom det er teknisk mulig, kan du også kreve å få overført personopplysningene direkte fra en Biblioteket til en annen behandlingsansvarlig.

Klageorgan

Dersom du mener at Biblioteket har behandlet dine personopplysninger i strid med personvernlovgivningen kan du til enhver tid klage til Datatilsynet.

Endringer

Biblioteket kan revidere denne personvernerklæringen ved endringer i behandlingen av personopplysninger eller ved endringer i gjeldende lovgivning. Når personvernerklæringen endres, vil den nye personvernerklæring publiseres på vår hjemmeside. Dersom eventuelle endringer har betydning for ditt personvern under denne personvernerklæringen, vil slike endringer bli godt synliggjort. Dersom endringene relaterer seg til behandling av dine personopplysninger som vi utfører med grunnlag i ditt samtykke, vil du få anledning til å avgi et nytt samtykke.

Kontakt

Dersom du ønsker mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss på nesodden.folkebibliotek@nesodden.kommune.no.

 

Hva skjer?

mai
17
tir
12:00 Håndarbeidstreff
Håndarbeidstreff
mai 17@12:00-15:00
Velkommen til Håndarbeidstreff på biblioteket! Dette er en møteplass for deg som liker strikk og annet håndarbeid. Kom når du vil og strikk hva du vil! Kvinner og menn i alle aldre som liker å strikke,[...]
mai
21
lør
10:30 Lørdagssjakk for barn og ungdom
Lørdagssjakk for barn og ungdom
mai 21@10:30-12:00
Lørdagssjakk for barn og ungdom Som del av prosjektet Ungdom for barn, starter vi opp med sjakk på Tangenten hver lørdag. Vi møtes på Øvre kafé. Dette vil være et gratis arrangement uten påmelding, med[...]
12:00 Småtassfilm
Småtassfilm
mai 21@12:00-12:30
Småtassfilm Hver lørdag klokka 12 viser vi film for barn. Filmen vises i auditoriet på Tangenten. Passer for barn fra 3 til 6 år, sammen med voksne. Velkommen!  

Betjent åpningstid

Åpningstider i dag:
Dag Åpen Stengt
Mandag Stengt
Tirsdag Stengt
Onsdag 11:00 15:00
Torsdag 11:00 19:00
Fredag 11:00 15:00
Lørdag 10:00 14:00
Søndag Stengt
Biblioteket er selvbetjent i Tangentens åpningstid
Med forbehold om avvikende åpningstid i forbindelse med ferier og helligdager
Translate »
Share This