Norske tabuer av finske Sanna Sarromaa har fått undertittelen Om likhetens tyranni, språk som religion og hellige mødre. Dette er bare noen av de norske tabuene som tas opp i boken. Sarromaa skriver om norske blindsoner med snert og humor, og som leser er det spennende å se på nordmenn med et annet blikk enn det man vanligvis presenteres for eller selv innehar. Her er det bare å la seg provosere, eller man kan nikke gjenkjennende og si seg enig. Boken er uansett lesverdig.

 

Translate »
Share This