Boken morsdag er en fortelling om en søndag i mars 1924 da alle tjenestefolk fikk fri for å besøke sine mødre. Hva gjør en foreldreløs tjenestejente som ikke har noen mor å besøke med en fridag?
Jane Fairchild, fortelleren i boken, minnes et Engeland som er i sorg etter tapet av en generasjon unge menn etter første verdenskrig. Hun reflekterer over det klasseskille hun var en del av og om hva hun gjorde denne morsdagen som fikk ringvirkninger for hele hennes liv.

Translate »
Share This