Marka BraathenI Braathens fjerde roman møter vi Raymond, Leon og Halldis som alle har tilbringer tid i marka rett utenfor Oslo. I disse skogområdene er det mange små hytter som arbeidsfolk tidligere fikk lov til å sette opp som de kunne bruke i helger og ferier. Det er fortsatt mange som bruker disse stedene til å komme seg unna bylarm og støy.

Raymond har bodd i skogen i hele sitt voksne liv, Halldis rydder etter sin far og dras mot den store tømmerhytta hun var mye i som barn. Leon er en liten sped gutt på 10 år som har utfordringer hjemme. Disse tre møter hverandre der inne i skogen og lærer å kjenne hverandre på godt og vondt.

Med skogen, levende og pulserende i en het sommer skildrer forfatteren gode romankarakterer som gir leseren tro på at mennesker bryr seg. Romanen trekker også tråder tilbake i tid der stier krysses.

God bok

Translate »
Share This