I 55 år har Jan Erik Vold debattert om kunstnerisk kvalitet i litteratur- Norge og løftet fram poeter han syns fortjener det og som ofte andre har oversett. Han har utvidet poesi som sjanger og er den iherdige forsvarer og forklarer av den moderne poesi. Denne essaysamlingen viser noen av Jan Erik Volds innlegg i media gjennom alle disse årene.  Han samler essayene under kapitler han kaller: kánon som i rettesnor, kanón som i våpen og i dette ligger kampen om vurderingen av moderne poesi, kannon som i litterært beruset, og kanón som i kanonbra. Gjennom disse essayene løfter han frem poeter som Sigurd Bodvar, Johan F. Grøøsgaard, Nicolette og Ellen Einan, samtidig som han forteller om berømtheter som Wergeland, Vesaas og Hauge. Han innleder hele samlingen med å si at «kvalitet er et rykte, inntil det motsatte er bevist.» Jan Erik Vold skriver om kampen for de nullede poeter, om roskompetanse og om den norske,  litterære debatt.

Jan Erik Vold må berømmes for sin innsats for å synliggjøre norsk lyrikk. Med denne samlingen om litterær kvalitet gjør han sin egen kanonisering av norske poeter på sin helt særegne måte. Etter å ha lest denne boken inspireres leseren til å lete i Norges poesiskatter og finne sin egen personlige kánon – og bli litterært beruset!

Reserver boka eller les den som e-bok i eBokBib.

Translate »
Share This