Vibeke Lohne hadde jobbet som sykepleier og forsket nå, når vi kommer inn i hennes liv, på håp og verdighet som sentrale fenomener innen sykepleie.

Senhøsten 2007 blir hennes eget håp satt på prøve. Hennes mann blir diagnostisert med kreft i hjernen. I tillegg kommer hennes far på pleiehjem.

Hva skjer i en familie som blir rammet av sykdom og død? Hvordan finner man mening og håp i en slik hverdag

Translate »
Share This