I morgen av Catarina Cattaneo. Denne boken foregår over en hel dag og historien fortelles vekselsvis av Andreas og Ingrid. De to er 17 og 18 år gamle, har vært sammen i to år, og i dag er det fødselsdagen til Andreas. Han er ikke fornøyd med at Ingrid ikke har vært den første til å gratulere han på Facebook. Hun på sin side vil ikke virke for ivrig, og tenker at gratulasjonen ikke haster. Denne bagatellen er opptakten til noe som skal bli mye større, og en fortelling om forhold, maktmisbruk og psykisk vold avdekkes gradvis gjennom korte kapitler. Det at historien fortelles vekselsvis av Andreas og Ingrid, gjør at vi får et innblikk i begges bakgrunn, og hva de tar med seg inn i forholdet. Denne boken er like aktuell og spennende for voksne som for de litt eldre ungdommene.

Boken finner du på appen BookBites. Se hvordan du blir bruker av BookBites her: Videoguide til opprettelse av ny bruker i BookBites

Translate »
Share This