Denne boka fikk P2- lytternes romanpris noen dager etter at den ble presentert og diskutert på bokkaféen vår. Her utfordrer Dag Johan Haugerud romanen som form. Han har delt boka i tre deler som en kritiker hyller for sin harmoni og en annen ikke ser sammenheng i.

I første del hopper vi fra karakter til karakter rundt omkring i Europa. I den største og andre delen står en kommende biografi om en anerkjent, avdød forfatter i sentrum. Vi følger tankene til forfatterens enke, en ung forfatter som ønsker å skrive biografien og en blogger som ønsker å skrive biografien. Aktuelle tema som «Hvem eier en persons livshistorie?», «Hva er kjønn?» og «Hvordan lese en tekst i forhold til et liv?» blir tatt opp. I siste del, som er den korteste, følger vi tankene til en dame som er bøssebærer hos en person hun tror hun kjenner.

Det er interessant å se disse tre delene i sammenheng, selv om de i første øyekast ikke har mye til felles. Spørsmål de tre delene løfter fram hos hverandre er «Hvem er vi i ulike relasjoner og ulike deler av livet?» og «Hva er kommunikasjon?» Rett og slett «Hva er identitet?»

Dag Johan Haugeruds roman anbefales på det sterkeste; Den utfordrer i form og tema, har humor, alvor og ser verden med ulike blikk.

Translate »
Share This