Dette er andre dagar«fanga og fri på same tid»
Det er til sammen ni langdikt pluss prolog og epilog i denne boken fra Ruth Lillegraven.
Det er en koronadiktbok som starter med er et tilbakeblikk fra 12 mars 2020 da Norge og resten av verden stoppet opp.
Diktene hennes henger sammen til en historie der nåtid, fortid og framtid flettes inn i hverdagslivet i koronatiden og det hele er en god leseopplevelse. Hun skriver om hvordan pandemien har preget oss fram til nå. Hun skriver om seg selv og sin opplevelse av dette men det i gjenkjennende siden de fleste av oss sitter i samme båt nå om dagen. Samtidig evner hun til å se utover i verden der det tross pandemi skjer ting som er fæle oppå det som allerede er fælt. Flyktningkrisen i Moria, tørke, klimakriser og branner og, vold som politivold i USA. Her er også med tidligere pandemier, død.
Vi nærmer oss et år side pandemien rammet, og vi sitter fortsatt i den samme gjørma. Det tærer på humør og psyke, mange er lei. Disse ti langdiktene beskriver det vi alle har til felles, opplevelser av pandemihverdagen. Det finnes trøst i å vite at vi er mange som har like dager. Her kjenner alle seg igjen.

Applaus til Ruth Lillegraven som igjen berører med sine dikt.
Tittelen «Dette er andre dager» har hun hentet fra Bruce Springsteens låt «Better Days»

Denne kan du låne på biblioteket og på BookBites

Translate »
Share This