Emily´s Poems

Emily´s Poems

Velkommen til en forestilling som hyller poeten Emily Brontë i dikt, sang og bilder torsdag 24. november kl. 18

«Emily´s Poems»-  en hyllest til poeten Emily Brontë i dikt, sang og bilder ved Siri Kverndokk mfl.

 

Siri Kverndokk vil fremføre sin forestilling «Emily´s Poems» -  en hyllest til poeten Emily Brontë i dikt, sang og bilder. Torsdag 24. november kl. 18 i auditoriet på Tangenten.

Emily Brontë (1818-48) fra Haworth i Vest-Yorkshire, er en av 1800 -tallets store poeter, men pga sitt korte liv ble hun ikke anerkjent som poet før etter sin død. For mange er hun mest kjent som forfatteren av romanen «Wuthering Heights» (Stormfulle Høyder.)  I likhet med sine søstre Charlotte og Anne ble hun forfatter i ung alder, og vakte litterær oppsikt blant kritikerne. Av ettertiden er hun regnet som den største poeten av søsknene.  (:Dvs. de tre gjenlevende søstrene og broren Branwell,) I 1846 utga søstrene en diktsamling under litterære dekknavn. Dette startet deres profesjonelle forfattergjerning, skjønt søsknene skapte egne fantasiverdner og fortellinger helt fra barnsben av.

Gjennom et knippe av Emily´s udødelige dikt, samt nykomponerte sanger og folketoner, egne gjendiktninger og illustrasjoner, vil jeg Siri Kverndokk gi henne en plass i vår urolige samtid. For Emily´s lengsler, naturmystikk og kjærlighet til de ville lyngheiene -  kan vekke i oss både fred, sorg, glede og lengsler etter enhet med naturen.

Velkommen!

Språkvelger