JuleBokbingo

JuleBokbingo

Bli med på vår JuleBokbingo2017! Bruk adventstiden og jula til å lese mange flotte bøker. Fyll inn forfatter og tittel ettersom du har lest. For å få bingo, må du fylle ut en rad loddrett, vannrett eller diagonalt. Det er kun lov å bruke hver bok/tittel én gang....
Translate »